THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Chủ đầu tư Nam An Khánh – Sudico

I. TẦM NHÌN :   

SUDICO mong muốn trở thành Công ty kinh doanh bất động sản, địa ốc, đầu tư phát triển đô thị và khu công            nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

II. CHIẾN LƯỢC : 

Tập trung xây dựng Công ty phát triển toàn diện trên cơ sở lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là đầu tư kinh doanh bất động sản, đảm bảo tăng trưởng ổn định lợi nhuận và cổ tức hàng năm, không ngừng phát triển và khẳng định thương hiệu ’’SUDICO“. Đầu tư, mở rộng và phát triển thị trường trong nước, từng bước đầu tư và hợp tác đầu tư phát triển các ngành nghề và sản phẩm mới: Đầu tư tài chính, sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị; kinh doanh khu du lịch và khách sạn…

Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp mang bản sắc riêng của ’’SUDICO“.

III. LỊCH SỬ VÀ SỰ KIỆN: 

Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà là Doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Sông Đà, được thành lập theo quyết định số 17/TCT-VPTH ngày 12 thnág 9 năm 2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà.

Và Năm 2003 được chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) theo Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

      Ngày 08/08/2003 Công ty SUDICO được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 0103002731 với Vốn điều lệ là: 30.000.000.000 VNĐ (30 tỷ đồng).

      Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả Công ty đã tăng Vốn điều lệ từ 30.000.000.000 VNĐ lên thành 400.000.000.000 VNĐ (400 tỷ đồng) theo giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày 17/7/2009.

Ngày 11 tháng 5 năm 2006, Công ty có giấy phép của UBCK Nhà nước về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã số giao dịch là SJS và ngày 6/7/2006, cổ phiếu SJS đã chính thức lên sàn giao dịch. Từ những phiên giao dịch đầu tiên cho đến nay cổ phiếu SJS luôn có mức giao dịch cao SJS luôn là mã chứng khoán tốt nhất trong số các cổ phiếu đang được niêm yết trên thị trường Chứng khoán.

Trong năm 2006 Công ty triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc và đến tháng 8 năm 2006 Công ty được cấp giấy chứng nhận chứng chỉ ISO 9001:2000, chứng chỉ hệ thống văn bản quản lý chất lượng.

Đồng thời trong tháng 8 năm 2006 Công ty đã giành được giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2006.

Năm 2007 Công ty chuyển đổi thành công 02 Xí nghiệp là đơn vị trực thuộc Công ty thành 02 Công ty cổ phần đó là:

+ Xí nghiệp tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng chuyển thành Công ty cổ phần Tư vấn SUDICO.

+ Xí nghiệp Kinh doanh và khai thác dịch vụ đô thị chuyển thành Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO.

Cũng trong năm 2007 Công ty thành lập Công ty con là Công ty TNHH một thành viên SUDICO Tiến Xuân, với số vốn 100% vốn của SUDICO

Năm 2008 Công ty thành lập Công ty con là Công ty TNHH một thành viên SUDICO An Khánh trên cơ sở Ban quản lý các dự án Hà Tây là đơn vị trực thuộc của SUDICO, với số vốn 100% vốn của SUDICO.

Năm 2009 Công ty thành lập Trung tâm giao dịch Bất động sản SUDICO là đơn vị trực thuộc của SUDICO.

Cũng trong năm này, ngày 02/09/2009 Công ty vinh dự nhận được giải thưởng Sao vàng đất Việt lần thứ 2.

Từ những thành tích trên Công ty đã khẳng định được thương hiệu và uy tín của SUDICO trên thị trường kinh doanh Bất động sản.

IV. VĂN HÓA CÔNG TY: 

Văn hoá Doanh nghiệp là nét đẹp truyền thống của SUDICO. Mỗi quốc gia mỗi dân tộc đều có văn hoá của mình nhưng đồng thời văn hoá doanh nghiệp cũng có những đặc trưng cụ thể riêng biệt và văn hoá của SUDICO khẳng định bởi bản sắc riêng của mình.

Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu, thông tin nói chung được coi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, là nền tảng của sự phát triển.

SUDICO có một nền văn hoá mạnh và các thành viên trong gia đình SUDICO đều thấm nhuần được những giá trị và chuẩn mực của văn hoá SUDICO. Thứ nhất đối với SUDICO luôn đặt chữ “Tín” lên hàng đầu, chữ “Tín” đối với khách hàng, chữ “Tín” đối với bạn hàng, đối tác, chữ “Tín” đối với các cổ đông và với cả CBCNV vì thế nhắc đến đô thị là nhắc đến SUDICO vì nó là niềm tin của mọi niềm tin. Thứ hai là được thể hiện ngay trong công việc hàng ngày như: Luôn tuân thủ những quy tắc cơ bản trong Công ty; Trung thực trong công việc; Tác phong cá nhân; Giữ gìn vệ sinh chung; Bảo vệ tài sản Công ty; An toàn lao động, tất cả được thể hiện như không đi muộn về sớm, đeo thẻ, mặc đồng phục, trong giờ không tụ tập bàn tán công việc khác không liên quan đến công việc được giao. Đi nhẹ nói khẽ, giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng, tích cực tham gia làm sạch, làm đẹp cảnh quan nơi làm việc. Không được mang đồ ăn thức uống, hoa quả có mùi đặc trưng và thắp hương nơi công sở. Không hút thuốc lá trong phòng làm việc và những nơi không gian kín, nơi có biển “Cấm hút thuốc lá”. Tiếp theo là thực hiện quyết định của Thủ tưởng chính phủ để góp phần xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Tiếp nữa là quy định cách báo cáo công việc, giữ gìn tài sản chung, kỷ luật ngôn ngữ khi giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng…Tiếp nữa là các giá trị tinh thần trong việc xác định việc phải làm, hành động của mình đúng hay sai, có mang lợi ích hay thiệt hại chung hay không. Cao hơn nữa là nền tảng cho các hành động chính là niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và cảm súc ăn sâu vào tiềm thức mỗi cá nhân là CBCNV trong Công ty SUDICO.

Văn hoá SUDICO phát triển trong chất lượng sản phẩm mang thương hiệu của mình, sản phẩm độc đáo, sản phẩm chất lượng cao về kiến trúc gần gũi với thiên nhiên, đậm đà bản sắc dân tộc, thân thiện với môi trường, đảm bảo tính kỹ mỹ thuật, xây dựng và giữ gìn chữ Tín trong mọi hoàn cảnh. Chính điều đó mà tất cả những sản phẩm của SUDICO luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, được người tiêu dùng ưa chuộng, được các cấp chính quyền đánh giá cao và bình chọn giải thưởng sao vàng đất Việt và được nhiều giải thưởng khác, vì vậy thương hiệu SUDICO ngày càng được tôn vinh, công ty không ngừng tăng trưởng nhanh bền vững và phát triển đa ngành, nghề, đa sản phẩm.

Đổi mới và đầu tư đúng là một trong những yêu cầu quan trọng mà văn hoá doanh nghiệp đề cập đến, chỉ trong hơn 7 năm qua kể từ khi cổ phần hoá đến nay, SUDICO đã đầu tư với Vốn Điều lệ gấp 13 lần trước khi cổ phần và trong thời gian tới VĐL tăng gấp 33 lần. Sự đầu tư có lựa chọn phương án thiết kế, con người và có những phương án thiết kế thi công là hợp lý nhất vì thế doanh thu tăng trưởng hàng năm tăng nhanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày càng nhiều. Đặc biệt là thương hiệu “Sông Đà – Đô thị” được khẳng định.

Thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua, con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của doanh nghiệp, SUDICO đã tạo cho người lao động có bản lĩnh, niềm tin phấn đấu tiến bộ, xây dựng gia đình văn hoá, mẹ giỏi – con ngoan mọi người thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiệp vụ, thi đua học tập nâng cao trình độ năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của SUDICO được nuôi dưỡng đi lên từ phong trào quần chúng và chính người lao động trong công ty nên các giá trị của văn hoá tinh thần đã kết tinh vào từng sản phẩm. Đã có nhiều ca khúc giới thiệu về SUDICO, về các công trình SUDICO đang làm chủ đầu tư đã được chính CBCNV SUDICO viết lên và đã thắp thêm niềm mơ ước cho cán bộ, công nhân và những người dân địa phương nơi có các công trình để thổi hồn vào những khu đô thị phồn hoa do SUDICO làm chủ đầu tư. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao không những hoạt động trong doanh nghiệp mà còn mở rộng giao lưu tới những địa bàn nơi có những trụ sở của SUDICO.

Văn hoá của SUDICO thể hiện tính nhân văn cao cả trong truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”. Hàng năm cán bộ công nhân tự nguyện dành những ngày lương đóng góp cho các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo…

Vì vậy văn hoá doanh nghiệp là cái nhìn đầu tiên mà mỗi doanh nghiệp cần lưu tâm tới. Xây dựng môi trường văn hoá trong mỗi doanh nghiệp để người lao động thấy được môi trường làm việc của doanh nghiệp cũng chính là môi trường sống của người lao động.

V. NHÂN SỰ

Nhờ nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng nhân tài, quan tâm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhân viên, đề cao tinh thần đạo đức nghề nghiệp. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, có năng lực và chuyên môn được đánh giá cao, có kinh nghiệm tổ chức và quản lý ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, đã và đang thực hiện nhiều dự án và công trình có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao.

Tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty (tính đến T8/2009) là: 231 người. Trong đó:

–          Trình độ trên đại học                  :   11 người                                    – đạt:    4,8 %

–          Trình độ đại học                         :   160 người                                  – đạt:    69 %.

–          Trình độ cao đẳng                     :     8 người                                     – đạt:    3,5 %.

–          Trình độ trung cấp                     :    20 người                                    – đạt:    9 %.

–          Công nhân kỹ thuật và công nhân hợp đồng LĐ: 32 người          – đạt:    14 %.

VI. LÃNH ĐẠO: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Văn Bình  – Phó CT HĐQT
Ông Vũ Hồng Sự    – Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Phú Cường – Ủy viên HĐQT       
Ông Trần Anh Đức    Ủy viên HĐQT
loading