Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
1
1
Tháng
1
6
Ngày

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng tại Nam An Khánh

Tiến độ xây dựng Nam an khánh sẽ được cập nhật liên tục tại đây:

Hiện tại CĐT đang xây dựng dãy liền kề thương mại đường 39m2 với 20 lô đầu tiên đã đổ sàn tầng 2 .

Ngày 22/3/2017