Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
5
Tháng
2
6
Ngày

ĐHCĐ Sudico SJS: Không chia nhỏ đất dự án Nam An Khánh để bán

Tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Sudico – SJS), ông Đỗ Văn Bình – Phó Chủ tịch HĐQT Sudico cho biết công ty đã có kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội cho dự án Nam An Khánh để thu hút khách hàng đến mua và về ở. Tuy nhiên, dự án Nam An Khánh là dự án có phân khúc khách hàng thu nhập cao nên phương thức đầu tư phải lựa chọn phù hợp. Công ty không chọn giải pháp chia nhỏ đất để bán – đại diện Sudico khẳng định. Hiện tại, giá bán tại Nam An Khánh đang thấp nên phải tăng giá trị đầu tư để tăng giá bán, tăng hiệu quả dự án.

Về thành tựu đạt được năm vừa qua, ông Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch HĐQT cho biết mặc dù chưa khắc phục được lỗ lũy kế (do vậy chưa chia được cổ tức cho cổ đông), công ty đã cơ cấu được các khoản vay và đã có lợi nhuận 2 năm trở lại đây. Tình hình của công ty đang tốt lên, ông Hùng khẳng định.

Năm 2015, Sudico đặt kế hoạch doanh thu và Lợi nhuận hợp nhất lần lượt 1.535 tỷ đồng và 245 tỷ đồng, tăng trưởng 18,6% và 27,6% so với kết quả đạt được năm 2014. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2015 cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của công ty.

Về phương án chi trả cổ tức, sau khi bù lỗ lũy kế của các năm trước, năm 2015 công ty dự kiến sẽ chi 15% cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.